aktualizováno: 04.08.2018 20:25:39 

S L Á V A   I S U S U   CH R I S T U!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítejte na stránkách řeckokatolické farnosti
v Hradci Králové
 
 
 
 

Pouť na Sv. Horu u Příbrami 2018

FOTO

První svaté přijímání a pastorační návštěva o. biskupa Ladislava v Hradci Králové
Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Mt 18,2-3
První svaté přijímání je okamžik, kdy se děti samy za sebe ve víře poprvé vážně rozhoduji. Nemá být jenom ojedinělou dětskou náboženskou slavností, za niž už žádný svátostný život neexistuje, ale naopak má být bránou do svátostného života. Je velmi důležité aby děti pochopily koho budou přijímat. Jen tak je šance že to nebude první a zároveň poslední svaté přijímání, ale první v té dlouhé řadě. Samozřejmě se počítá s tím, že dítě vnímá eucharistii úměrně věku a že se jeho přístup a život s Kristem bude vyvíjet. První svaté přijímání našich dětí může být i pro nás připomenutí, abychom si znovu uvědomili, koho každou neděli přijímáme.
Dne 27. května 2018 v neděli Všech svatých navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko řeckokatolickou farnost
v Hradci Králové. V kapli sv. Josefa sloužil pro věřící slavnostní liturgii, při které přistoupili k prvnímu svatému přijímání Barbora, Myroslav, Silvio a Sára.
Poté následovalo setkání farnosti s biskupem a společný oběd. Pro děti a věřící bylo prožití prvního svatého přijímání
a návštěva o. biskupa Ladislava velkou milostí.
 
 
 

 

 

 

 


 

Číslo farního účtu:

ÚČET U ČESKÉ SPOŘITELNY

3238990319/0800

Za všechny dary a příspěvky srdečně děkujeme!

 

Svaté liturgie v Hradci Králové v srpnu


Bohoslužby se konají v kapli Sv. Josefa
na Velkém náměstí, ul. Na Kropáčce.
 
 

DATUM

ČAS

OZNAM - INTENCE

3.8.

pátek

16.00 h sv. smíření

17.00 h sv. liturgie

První pátek

Za Boží pomoc a ochranu

CELONOČNÍ ADORACE

5.8.

neděle

8.30 h sv. růženec

9.00 h sv. liturgie

11. Neděle po SSD

Děkovná za dar života Jurij

6.8.

 pondělí

17.00 h sv. liturgie

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Za rodinu Kostilníkovou a farnost

11.8.

sobota

15.30 h sv. liturgie

Sv. liturgie v DUBENCI

Za Boží pomoc a ochranu

12.8.

neděle
8.45 h sv. liturgie

12. Neděle po SSD

19.8.

neděle

8.30 h sv. růženec

9.00 h sv. liturgie

12. Neděle po SSD

ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODIČKY

26.8.

neděle

8.30 h sv. růženec

9.00 h sv. liturgie

14. Neděle po SSD

Za Boží pomoc a ochranu

29.8.

středa

17.00 h sv. liturgie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAMY

12.8. Sv. liturgie v 8.45 h


 

 

 

  

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek