aktualizováno: 17.09.2020 07:32:00 

S L A V A   I S U S U   CH R I S T U!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítejte na stránkách řeckokatolické farnosti
v Hradci Králové
 
Nyní nás můžete sledovat i na facebooku
 
https://www.facebook.com/farnost.hradeckralove

 

 
Změna adresy farního úřadu
Řeckokatolický farní úřad    
o. prot. Mgr. Adrián Kostilník      
Hvozdnice 70
503 27 Lhota pod Libčany

 

 

Svátost křtu a myropomázaní

V neděli před povýšením Svatého Kříže 13.9. 2020 navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko řeckokatolickou farnost v Hradci Králové a při Bohoslužbě, za hojné účasti naší farní rodiny,
udělil svátost křtu a myropomazání katechumenům Martinovi a Zdeňkovi. Oba se na přijetí svátostí po dobu katechumenátu připravovali a jejich křest byl pro celou farnost velkou radostí!
Za krásne fotky opět děkujeme paní Jaroslavě Šimkové.
 

foto ZDE

 

FARNÍ DEN 2020

 

foto ZDE


 

Číslo farního účtu:

ÚČET U ČESKÉ SPOŘITELNY

3238990319/0800

Za všechny dary a příspěvky srdečně děkujeme!

 

Svaté liturgie v Hradci Králové


Bohoslužby se konají v kapli Sv. Josefa
na Velkém náměstí, ul. Na Kropáčce.
 
 

DATUM

ČAS

OZNAM - INTENCE

4. 9.

pátek

17.00 h sv. liturgie

15. 30 h svátost smíření

První pátek

+ Alexandr - roční

CELONOČNÍ ADORACE

6. 9.

neděle

8.30 h sv. růženec

9.00 h sv. liturgie

14. Neděle po SSD

K poctě Sv. Ducha

FARNÍ DEN

8. 9.

úterý

17.00 h sv. liturgie

NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODIČKY

 Děkovná za dar života Benjamin

13. 8.

neděle

8.30 h sv. růženec

9.00 h sv. liturgie

Před povýšením Sv. Kříže

Za novokřtěnce Martina a Zdeňka

Pastorační návštěva o. biskupa Ladislava

14. 9.

pondělí
17.00 h sv. liturgie

POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Děkovná za dar života Viktoria

20. 9.

neděle
!8.30 h sv. liturgie!

Po povýšení Sv. Kříže

Děkovná za dar života Irina

23. 9.

středa
17.00 h sv. liturgie  

27. 9.

neděle

8.30 h sv. růženec

9.00 h sv. liturgie

17. Neděle po SSD

Na úmysl dárce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAMY

Svatá liturgie v Dubenci bude v sobotu 12. 9. v 15.30 h

Svatá liturgie v Opočně bude v neděli 20. 9. v 16.00 h 

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek