aktualizováno: 27.10.2018 16:47:02 

S L Á V A   I S U S U   CH R I S T U!

Dne 10.4. 2016 navštívil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko
řeckokatolickou farnost v Hradci Králové a při nedělní Bohoslužbě,
za hojné účasti naší farní rodiny,
udělil svátost křtu a myropomazání katechumenům Tereze, Aleši a Jaroslavovi.
Všichni tři se na přijetí svátostí po dobu katechumenátu připravovali
a jejich křest byl pro celou farnost velkou radostí!
 

   

 

 

 

 

 

TOPlist